HOTARAREA NR. 22 /2023 privind aprobarea Strategiei de contractare privind atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zonele de colectare1 – Brad,2- Hațeg, 3- Centru județul Hunedoara prin procedura licitație deschisă precum și Documentația de atribuirea pentru organizarea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zonele de colectare 1 -Brad, 2 -Hațeg, 3 -Centru, județul Hunedoara și mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare

HOTARAREA NR. 19/2023 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI DE SALUBRIZARE ÎN COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA

ANEXA

REGULAMENT DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI DE SALUBRIZARE 

FORMULARE