DISPOZITIA NR. 64/2020 PRIVIND CONVOCAREA DE INDATA IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, PENTRU DATA DE 23.12.2020, ORA 9”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR


DISPOZITIA NR. 64/2020
PRIVIND CONVOCAREA DE INDATA IN SEDINTA EXTRAORDINARA
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,
PENTRU DATA DE 23.12.2020, ORA 9”

Primarul comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere referatul intocmit de catre secretarul comunei Tomesti inregistrat sub nr. 1402 din 22.12.2020 privind necesitatea convocarii de indata in sedinta extraordinara a consiliului local ;
In temeiul dispozitiilor art. 134 alin. (4) alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) si, alin. (3) lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare :

DISPUNE:
Art. 1. Se convoacă de indata in sedinta extraordinara Consiliul Local al comunei Tomesti , pentru data de 23 decembrie, orele 9,00 , în sala de şedinţă a Primăriei comunei Tomesti , cu proiectul ordinii de zi prevazut in Anexa la prezenta Dispozitie, care face parte integranta din aceasta.
Art. 2. (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primariei comunei Tomesti — la biroul secretarului general al comunei .
(2). Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi, insotite de documentele prevazute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tomesti, in baza competentelor acestora, conform Anexei mentionate la art. 1.
(3). Membrii Consiliului Local al comunei Tomesti sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.
Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică :
Instituţiei prefectului jud. Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Secretarului comunei Tomesti;
Consilierilor locali ;

P R I M A R ,
CONTRASEMNEAZA
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda
Tomesti 22.12.2020


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Anexa la Dispozitia nr. 64 /2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
PRIVIND CONVOCAREA DE INDATA IN SEDINTA EXTRAORDINARA
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,
PENTRU DATA DE 23.12.2020, ORA 9”

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2020.
Initiat de primar .

DISPOZITIA NR. 62/2020 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 16.12.2020, ORA 11,00

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR


DISPOZITIA NR. 62/2020
PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,
IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 16.12.2020, ORA 11,00

Primarul comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere referatul intocmit de catre secretarul comunei Tomesti inregistrat sub nr. 1338 din 09.12.2020 privind necesitatea convocarii consiliului local in sedinta ordinara din luna decembrie 2020;
In temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) si lit. e), alin. (3) lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Tomesti , în şedinţă ordinară pentru data de 16 decembrie 2020, orele 11,00 , în sala de şedinţă a Primăriei comunei Tomesti , cu proiectul ordinii de zi prevazut in Anexa la prezenta Dispozitie, care face parte integranta din aceasta.
Art. 2. (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primariei comunei Tomesti — la biroul secretarului general al comunei .
(2). Proiectul de hotarare inscris pe ordinea de zi, insotit de documentele prevazute de lege, se transmite spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tomesti, in baza competentelor acestora, conform Anexei mentionate la art. 1.
(3). Membrii Consiliului Local al comunei Tomesti sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.
Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică :
Instituţiei prefectului jud. Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Secretarului comunei Tomesti;
Consilierilor locali ;

P R I M A R , CONTRASEMNEAZA
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 09.12.2020


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Anexa la Dispozitia nr. 62/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA DIN DATA DE 16.12.2020, ORA 11,00

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2020.
Initiat de primar .
2.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
Initiat de primar .

DISPOZITIA NR. 54/2020 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 19.11.2020, ORA 12”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR


DISPOZITIA NR. 54/2020
PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,
IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 19.11.2020, ORA 12”

Primarul comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere referatul intocmit de catre secretarul comunei Tomesti inregistrat sub nr. 1271 din 12.11.2020 privind necesitatea convocarii consiliului local in sedinta ordinara din luna noiembrie 2020;
In temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) si lit. e), alin. (3) lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Tomesti , în şedinţă ordinară pentru data de 19 noiembrie 2020, orele 12,00 , în sala de şedinţă a Primăriei comunei Tomesti , cu proiectul ordinii de zi prevazut in Anexa la prezenta Dispozitie, care face parte integranta din aceasta.
Art. 2. (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primariei comunei Tomesti — la biroul secretarului general al comunei .
(2). Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi, insotite de documentele prevazute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tomesti, in baza competentelor acestora, conform Anexei mentionate la art. 1.
(3). Membrii Consiliului Local al comunei Tomesti sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.
Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică :
Instituţiei prefectului jud. Hunedoara ;

Primarului comunei Tomesti ;
Secretarului comunei Tomesti;
Consilierilor locali ;

P R I M A R ,
CONTRASEMNEAZA
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 12.11.2020


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR

Anexa la Dispozitia nr. 54/2020
PROIECTUL ORDINII DE ZI
A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA DIN DATA DE 19.11.2020, ORA 12”

1. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Tomesti
Initiat de primar .
2. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Tomesti in Consiliul de Administratie al Scolii Primare Tomesti pentru anul scolar 2020-2021
Initiat de primar .
3 . Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse scolare si cuantumul acestora pentru semestrul I al anului scolar 2020-2021
Initiat de primar .
4. Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „MODERNIZARE DRUM SAT DOBROT –ULITA LA DAMB , COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA ”
Initiat de primar .
5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2020.
Initiat de primar .
6. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III anul 2020
Initiat de primar .

DISPOZITIA NR. 52 /2020 PRIVIND CONVOCAREA DE INDATA IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, PENTRU DATA DE 11.11.2020, ORA 12”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR


DISPOZITIA NR. 52 /2020
PRIVIND CONVOCAREA DE INDATA IN SEDINTA EXTRAORDINARA
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,
PENTRU DATA DE 11.11.2020, ORA 12”

Primarul comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere referatul intocmit de catre secretarul comunei Tomesti inregistrat sub nr. 1235 din 09.11.2020 privind necesitatea convocarii de indata in sedinta extraordinara a consiliului local ;
In temeiul dispozitiilor art. 134 alin. (4) alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) si, alin. (3) lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare :

DISPUNE:
Art. 1. Se convoacă de indata in sedinta extraordinara Consiliul Local al comunei Tomesti , pentru data de 11 noiembrie 2020, orele 12,00 , în sala de şedinţă a Primăriei comunei Tomesti , cu proiectul ordinii de zi prevazut in Anexa la prezenta Dispozitie, care face parte integranta din aceasta.
Art. 2. (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primariei comunei Tomesti — la biroul secretarului general al comunei .
(2). Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi, insotite de documentele prevazute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tomesti, in baza competentelor acestora, conform Anexei mentionate la art. 1.
(3). Membrii Consiliului Local al comunei Tomesti sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.
Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică :
Instituţiei prefectului jud. Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Secretarului comunei Tomesti;
Consilierilor locali ;

P R I M A R ,
CONTRASEMNEAZA
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda
Tomesti 09.11.2020


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Anexa la Dispozitia nr. 52 /2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
PRIVIND CONVOCAREA DE INDATA IN SEDINTA EXTRAORDINARA
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,
PENTRU DATA DE 11.11.2020, ORA 12”

1. Depunere juramant de catre dl. Borza Traian, consilier supleant ales la alegerile din 27.09.2020 pentru Consiliul local al comunei Tomesti al carui mandat a fost validat prin Incheierea nr. 1215/CC/2020 a Judecatoriei Brad .

2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta .
Initiat de primar .

3. Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tomesti in principalele domenii de activitate , precum si stabilirea componentei comisiilor de activitate.
Initiat de primar .

P R I M A R ,
CONTRASEMNEAZA
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 09.11.2020

DISPOZITIA NR. 42/2020 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 17.09.2020, ORA 12”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR


DISPOZITIA NR. 42/2020
PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,
IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 17.09.2020, ORA 12”

Primarul comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere referatul intocmit de catre secretarul comunei Tomesti inregistrat sub nr. 1000 din 10.09.2020 privind necesitatea convocarii consiliului local in sedinta ordinara din luna septembrie 2020;
In temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) si lit. e), alin. (3) lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Tomesti , în şedinţă ordinară pentru data de 17 septembrie 2020, orele 12,00 , în sala de şedinţă a Primăriei comunei Tomesti , cu proiectul ordinii de zi prevazut in Anexa la prezenta Dispozitie, care face parte integranta din aceasta.
Art. 2. (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primariei comunei Tomesti — la biroul secretarului general al comunei .
(2). Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi, insotite de documentele prevazute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tomesti, in baza competentelor acestora, conform Anexei mentionate la art. 1.
(3). Membrii Consiliului Local al comunei Tomesti sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.
Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică :
Instituţiei prefectului jud. Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Secretarului comunei Tomesti;
Consilierilor locali ;

P R I M A R ,
CONTRASEMNEAZA
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 10.09.2020


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Anexa la Dispozitia nr. 42/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA DIN DATA DE 17.09.2020, ORA 12”

1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2020.
Initiat de primar .

2 . Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „REPARATII SCOALA PRIMARA DOBROT -COMUNA TOMESTI, INSTALATII ELECTRICE CLIMATIZARE SI MODERNIZARE INSTALATII ELECTRICE

Initiat de primar .

DISPOZITIA NR. 37/2020 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 28.08.2020, ORA 12”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR


DISPOZITIA NR. 37/2020
PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,
IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 28.08.2020, ORA 12”

Primarul comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere referatul intocmit de catre secretarul comunei Tomesti inregistrat sub nr. 930 din 21.08.2020 privind necesitatea convocarii consiliului local in sedinta ordinara din luna august 2020;
In temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) si lit. e), alin. (3) lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Tomesti , în şedinţă ordinară pentru data de 28 august 2020, orele 12,00 , în sala de şedinţă a Primăriei comunei Tomesti , cu proiectul ordinii de zi prevazut in Anexa la prezenta Dispozitie, care face parte integranta din aceasta.
Art. 2. (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primariei comunei Tomesti — la biroul secretarului general al comunei .
(2). Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi, insotite de documentele prevazute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tomesti, in baza competentelor acestora, conform Anexei mentionate la art. 1.
(3). Membrii Consiliului Local al comunei Tomesti sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.
Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică :
Instituţiei prefectului jud. Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Secretarului comunei Tomesti;
Consilierilor locali ;

P R I M A R ,
CONTRASEMNEAZA
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 21.08.2020


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Anexa la Dispozitia nr. 37/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA DIN DATA DE 28.08.2020, ORA 12”

1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
Initiat de primar .

2 .Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „ REPARATII PARCARE SI ACCES SCOALA STEIA, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA ”
Initiat de primar .

3.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „REPARATII ZID SPRIJIN IN SATUL OBARSA, COMUNA TOMESTI”
Initiat de primar .

DISPOZITIA NR. 26/2020 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 23.07.2020, ORA 12”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR


DISPOZITIA NR. 26/2020
PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,
IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 23.07.2020, ORA 12”

Primarul comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere referatul intocmit de catre secretarul comunei Tomesti inregistrat sub nr.806 din 16.07.2020 privind necesitatea convocarii consiliului local in sedinta ordinara din luna iulie 2020;
In temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) si lit. e), alin. (3) lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Tomesti , în şedinţă ordinară pentru data de 23 iulie 2020, orele 12,00 , în sala de şedinţă a Primăriei comunei Tomesti , cu proiectul ordinii de zi prevazut in Anexa la prezenta Dispozitie, care face parte integranta din aceasta.
Art. 2. (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primariei comunei Tomesti — la biroul secretarului general al comunei .
(2). Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi, insotite de documentele prevazute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tomesti, in baza competentelor acestora, conform Anexei mentionate la art. 1.
(3). Membrii Consiliului Local al comunei Tomesti sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.
Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică :
Instituţiei prefectului jud. Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Secretarului comunei Tomesti;
Consilierilor locali ;

P R I M A R ,
CONTRASEMNEAZA
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 16.07.2020


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Anexa la Dispozitia nr. 26/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA DIN DATA DE 23.07.2020, ORA 12”

1.Proiect de hotarare privind însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2020.
Initiat de primar .

2.Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
Initiat de primar .

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2020 .
Initiat de primar .

4 .Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „REPARATII DRUM ULITA BISERICA SAT LEAUT, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA ”
Initiat de primar .

5.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „REPARATII CAMIN TIULESTI-COMUNA TOMESTI, INSTALATII ELECTRICE CLIMATIZARE SI MODERNIZARE INSTALATII ELECTRICE
Initiat de primar .

6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „REPARATII CAMIN DOBROT, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”
Initiat de primar .

7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „REPARATII RIGOLA BETONATA , L=70M , SAT OBARSA , COMUNA TOMESTI. ”
Initiat de primar .

8. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestru II al anului 2020 .
Initiat de primar .

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2020

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi,05.06.2020 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2020

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 22.07.2020 ora 10 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar comuna, sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR,
VASIU ADRIAN VIOREL