HOTĂRÂREA NR. 24 /2018

HOTĂRÂREA NR. 24 /2018, PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT

DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 1 BRAD CONSTÂND ÎN: – COLECTAREA SEPARATA ŞI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI AL DEŞEURILOR SIMILARE;- OPERAREA ŞI ADMINISTRAREA STAŢIEI DE TRANSFER BRAD; – OPERAREA ŞI ADMINISTRAREA STAŢIEI DE SORTARE BRAD; – TRANSPORTUL LA DISTANŢĂ AL DEŞEURILOR LA FACILITĂŢILE DE TARTARE/DEPOZITARE ”, DIN CADRUL PROIECTULUI „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA”