HOTARAREA nr. 21 /29.06.2018

HOTARAREA nr. 21 /29.06.2018, PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL: „REPARATII SEDIU PRIMARIE TOMESTI , SAT TOMESTI , COMUNA TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA”