Informații publice oferite din oficiu

TRANSPARENȚA VENITURILOR

Transparența veniturilor

Acest spațiu este dedicat publicării declarațiilor de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local, ale demnitarilor, ale funcționarilor publici din Primăria comunei Pui și veniturile salariale ale membrilor aparatului de specialitate al primarului.

Documente de atestare a veniturilor:

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local

Declarațiile de avere și de interese ale Primarului și Viceprimarului

Declarații de avere & interese ale demnitarilor locali depuse în anul 2021

Declarații de avere & interese ale demnitarilor locali
depuse în anul 2021

 1. VASIU Adrian Viorel – Primarul comunei
  Vasiu Adrian – avereVasiu Adrian – interese
 2. OPRIȘA Simonel Florin – Viceprimarul comunei
  Oprisa Simonel – avere / Oprisa Simonel – interese
  Oprisa Simonel – declarația de avere la demisie / Oprisa Simonel – declarația de interese la demisie

Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului

Declarațiile de avere & interese ale funcționarilor publici depuse în anul 2021

Declarațiile de avere & interese ale funcționarilor publici
depuse în anul 2021

 1. GIURGIU Sanda – secretarul comunei
  Giurgiu Sanda – avereGiurgiu Sanda – interese
 2. BORZA Dorel – referent
  Borza Dorel – avere / Borza Dorel – interese
 3. CIOARA Ioan
  Cioara Ioan – avereCioara Ioan – interese
 4. INDRIEȘ Damian – inspector
  Indries Damian – avereIndries Damian – interese
 5. JURJ Lucica
  Jurj Lucica – avere  / Jurj Lucica – interese
 6. SIMEDREA Mariana Lăcrămioara
  Simedrea Mariana – avereSimedrea Mariana – interese

Transparența veniturilor salariale ale personalului contractual și necontractual aflat în subordinea Primarului și a Consiliului Local

HOTĂRÂRE NR . 7/30.01.2018

HOTĂRÂRE NR . 7/30.01.2018 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI ŞI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI

Continuare