HOTĂRÂRE NR .10/2023 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL TOMESTI NR. 4/2019 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI ŞI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI