PROCES-VERBAL de ședință ordinară a Consiliului local al comunei Tomesti