HOTARAREA nr. 22 /29.06.2018

HOTARAREA nr. 22 /29.06.2018, PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE  SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL: „REPARATII (PIETRUIRE) ULITA NEMES , IN SATUL TOMESTI”