HOTARAREA nr. 23 /29.06.2018

HOTARAREA nr. 23 /29.06.2018, PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL: „REPARATII (PIETRUIRE) ULITA BUDESTI , IN SATUL LIVADA”