HOTARAREA nr.26/29.06.2018

HOTARAREA nr. 26/29.06.2018, privind rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2018