Proces verbal de ședință CL/29.06.2018

PROCES-VERBAL, încheiat astazi 29.06.2018 în şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Tomesti .