HOTARAREA nr. 15/2023 PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS ÎN APV 15234/2200121013430 OBARSA, ÎNTOCMITE DE OCOLUL SILVIC BRAD, DIN PĂDUREA COMUNEI TOMESTI