COMUNICAT DE PRESĂ „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipament digital a SCOLII PRIMARE TOMESTI si a GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL TOMEȘTI”