PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 54 DIN 15.10.2023 PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN IMOBILUL PRIMĂRIEI COMUNEI TOMESTI, CĂTRE INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN HUNEDOARA, SPAȚIU ÎN CARE ÎȘI VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA POSTUL DE POLIȚIE TOMESTI, PRIN ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE COMODAT ÎN ACEST SENS