PROCES-VERBAL de ședință a CL din 26.10.2018

PROCES-VERBAL, încheiat astazi 26.10.2018 în şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Tomesti .