MONITORUL OFICIAL LOCAL

ALTE DOCUMENTE

♦ Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

ANUNȚURI PUBLICE
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

Declarații de avere și de interese

Transparența veniturilor salariale

Rapoarte și studii

Toate documentele de interes public

HOTĂRÂREA NR. 29 /2018

HOTĂRÂREA NR. 29 /2018, PRIVIND ANALIZA STADIULUI DE ÎNSCRIERE A DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2018 ŞI STABILIREA MĂSURILOR PENTRU EFICIENTIZAREA ACESTEI ACTIVITĂŢI.

Continuare

HOTARAREA nr. 25 /2018

HOTARAREA nr.___25__/2018, PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU ORGANIZAREA ACTIUNII: „ SARBATOAREA MESTERILOR POPULARI OBARSA- EDITIA A XXI ’’

Continuare

HOTĂRÂREA NR. 24 /2018

HOTĂRÂREA NR. 24 /2018, PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT „ DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 1 BRAD CONSTÂND ÎN: – COLECTAREA SEPARATA ŞI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI AL DEŞEURILOR SIMILARE;- OPERAREA ŞI ADMINISTRAREA STAŢIEI DE TRANSFER BRAD; – OPERAREA ŞI ADMINISTRAREA STAŢIEI DE SORTARE BRAD; – […]

Continuare

HOTARAREA nr. 23 /29.06.2018

HOTARAREA nr. 23 /29.06.2018, PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL: „REPARATII (PIETRUIRE) ULITA BUDESTI , IN SATUL LIVADA”

Continuare