ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR COMUNEI NOASTRE!

IATĂ CE TREBUIE SĂ FACEȚI

FORMULARELE PE CARE TREBUIE SĂ LE AVEȚI ASUPRA DUMNEAVOASTRĂ ATUNCI CÂND PĂRĂSIȚI LOCUINȚA

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ALE COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2021

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională

în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la

cunoştinţă că azi, 10.03.2020 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE

PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE

ALE COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2021

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data

de 29.04.2020, ora 10 .

Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar comuna,

sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

HOTARAREA NR. 13/19.02.2020 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 si estimari 2021-2023

Anexa-1 BUGETUL-LOCAL-DETALIAT-LA-VENITURI-PE-CAPITOLE-SI-SUBCAPITOLE-PE-ANUL-2020-SI-ESTIMARI-PENTRU-ANII-2021-2023-VENITURI

Anexa-2 BUGETUL-LOCAL-DETALIAT-LA-CHELTUIELI-PE-CAPITOLE-SUBCAPITOLE-SI-PARAGRAFE-PE-ANUL-2020-SI-ESTIMARI-PENTRU-ANII-2021-2023

Anexa-3 BUGETUL-INSTITUTIILOR-PUBLICE-SI-ACTIVITATILOR-FINANTATE-INTEGRAL-SAU-PARTIAL-DIN-VENITURI-PROPRII-PE-ANUL-2020-SI-ESTIMARI-PENTRU-ANII-2021-2023-VENITURI.pdf

Anexa 4 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021 – 2023

Anexa 5 Lista obiectivelor de investitii – sectiunea de dezvoltare pe anul 2020

Hotararea 13-aprobare buget !