Toate documentele publice

Acest spațiu este destinat tuturor documentelor de interes public emise de Consiliul Local și Primăria comunei Tomești.

Vezi aici toate documentele de interes public

Proces-verbal al ședinței Consiliului Local din 22.04.2021

RO M Â N I A JUDEŢUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PROCES-VERBAL Incheiat astazi 22.04.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Tomesti. Şedinţa ordinară, a fost convocată prin Dispoziţia primarului comunei nr. 12 din 15.04.2021 în conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1 și art. 134 alin.1 lit. a , alin. […]

Continuare

HOTĂRÂREA NR. 28 /2021 PRIVIND ANALIZA STADIULUI DE ÎNSCRIERE A DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2021 ŞI STABILIREA MĂSURILOR PENTRU EFICIENTIZAREA ACESTEI ACTIVITĂŢI

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA TOMESTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 28 /2021 PRIVIND ANALIZA STADIULUI DE ÎNSCRIERE A DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2021 ŞI STABILIREA MĂSURILOR PENTRU EFICIENTIZAREA ACESTEI ACTIVITĂŢI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI , JUDEŢUL HUNEDOARA; Examinând: Proiectul de hotărâre nr. 21 din 23.03.2021 privind analiza stadiului de înscriere […]

Continuare

HOTĂRÂREA NR. 27 /2021 PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ALE COMUNEI TOMESTI, PE ANUL 2022

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA TOMESTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 27 /2021 PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ALE COMUNEI TOMESTI, PE ANUL 2022 Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara; Analizand proiectul de hotărâre nr. 20 din 23.03.2021 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale ale comunei Tomesti pentru anul fiscal 2022 ; Având în vedere […]

Continuare

HOTARAREA NR. 25 /2021 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCŢII PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI ŞI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA TOMESTI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 25 /2021 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCŢII PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI ŞI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara; Tinand cont de Adresa Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara nr. 3694/15.04.2020 prin care se […]

Continuare

HOTARAREA nr. 24/2021 PRIVIND APROBAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII ”SEMNALIZARE RUTIERA DRUM VICINAL SAT OBARSA SI DRUMURILE COMUNALE DC2, DC3, DC4 SI DC5 IN COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA TOMESTI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA nr. 24/2021 PRIVIND APROBAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII ”SEMNALIZARE RUTIERA DRUM VICINAL SAT OBARSA SI DRUMURILE COMUNALE DC2, DC3, DC4 SI DC5 IN COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA” Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara; Analizand proiectul de hotarare nr. 17 din 23.03.2021 privind aprobarea obiectivului de investitii ”Semnalizare […]

Continuare