Toate documentele publice

Acest spațiu este destinat tuturor documentelor de interes public emise de Consiliul Local și Primăria comunei Tomești.

Vezi aici toate documentele de interes public

PROCES-VERBAL de ședință

RO M Â N I A JUDEŢUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PROCES-VERBAL Incheiat astazi 17.112022 în şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Tomesti. Şedinţa ordinară, a fost convocată prin Dispoziţia primarului comunei nr. 62 din 11.11.2022 în conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1 și art. 134 alin.1 lit. a , alin. […]

Continuare