PROIECT DE HOTARARE NR.18 /6.02.2023 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA ACTIVITĂŢILOR SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN CADRUL S.M.I.D. JUDETUL HUNEDOARA ,A REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PRIVIND DEȘEURILE MENAJERE ȘI SIMILAR DIN JUDEȚUL HUNEDOARA ȘI ACTUALIZAREA PLANULUI TARIFAR AL POPULAŢIEI