În legătură cu completarea Birourilor Electorale ale Sectiilor de votare din comuna Tomesti

JUDETUL HUNEDOARA
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NR. 61 TOMESTI
Tel. 0790238941, e-mail hd.tomesti@bec.ro

ANUNȚ

In conformitate cu prevederile art. 5 din Hotararea BEC nr. 77/04.09.2020, modificata prin Hotararea BEC nr. 110/21.09.2020, Presedintele Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 61 Tomesti aduce la cunostiinta partidelor politice si aliantelor politice si aliantelor electorale precum si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, ca operatiunea de completare a Birourilor Electorale ale Sectiilor de votare din comuna Tomesti, are loc in data de 24 septembrie 2020, ora 12,30 la sediul Biroului Electoral de Circumscriptie, situat in cladirea Primariei comunei Tomesti.

Tomesti 22.09.2020

PRESEDINTE
Mandula Ioan