PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ALE COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2021

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională

în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la

cunoştinţă că azi, 10.03.2020 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE

PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE

ALE COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2021

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data

de 29.04.2020, ora 10 .

Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar comuna,

sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.