PROIECT DE HOTARARE NR. 16/16.01.2023 PRIVIND APROBAREA TAXEI DE SALUBRIZARE ÎN COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA