PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12/11.01. 2023 PRIVIND APROBAREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE-CADRU, CE SE VA ÎNCHEIA ÎNTRE COMUNA TOMESTI ŞI MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE, PENTRU COLABORAREA INTERINSTITUȚIONALĂ, ÎN CADRUL PROIECTULUI ,,HUB DE SERVICII MMSS SII MMSS”, COD MySmis 130963