PROCES-VERBAL ședință CL din 29.11.2018

PROCES-VERBAL, încheiat astazi 29.11.2018 în şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Tomesti .