PROCES-VERBAL ședința CL din 20.12.2018

PROCES-VERBAL, încheiat astazi 20.12.2018 în şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Tomesti .