PROCES-VERBAL, ședința CL din 19.07.2018

PROCES-VERBAL, Incheiat astazi 19.07.2018 în şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Tomesti.