HOTĂRÂREA NR. 30 /2018

HOTĂRÂREA NR. 30 /2018, PRIVIND APROBAREA COMPLETARII INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI