Informații publice oferite din oficiu

TOATE DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

Toate documentele publice

În acest spațiu pot fi văzute toate documentele de interes public, indiferent de categoria lor.

Citește aici toate documentele publice:

DISPOZITIA NR. 68/2022 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 14.12.2022, ORA 13,00

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA TOMESTI PRIMAR DISPOZITIA NR. 68/2022 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 14.12.2022, ORA 13,00 Primarul comunei Tomesti, judetul Hunedoara ; Avand in vedere referatul intocmit de catre secretarul general al comunei Tomesti inregistrat sub nr. 1189 din 07.12.2022 privind necesitatea convocarii consiliului local in […]

Continuare

CONVOCATOR la ședința Consiliului Local din in data de 14.12.2022 , ora 13:00

COMUNA TOMESTI SECRETAR GENERAL CONVOCATOR    Stimate domnule consilier local …………………………………………………………………… În temeiul art. 133 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Tomesti, domnul Vasiu Adrian-Viorel vă invită la şedinţa ordinară a consiliului local care va avea loc in sala de sedinta a […]

Continuare

PROCES-VERBAL de ședință

RO M Â N I A JUDEŢUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PROCES-VERBAL Incheiat astazi 17.112022 în şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Tomesti. Şedinţa ordinară, a fost convocată prin Dispoziţia primarului comunei nr. 62 din 11.11.2022 în conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1 și art. 134 alin.1 lit. a , alin. […]

Continuare