ANUNT PRIVIND INSCRIEREA CANDIDATILOR PENTRU PERSONALUL DE RECENSAMANT IN VEDEREA PRESTARII SERVICIILOR AFERENTE RECENSAMANTULUI POPULATIEI SI LOCUINTELOR RUNDA 2021 IN TERITORIU

ANUNT
PRIVIND INSCRIEREA CANDIDATILOR
PENTRU PERSONALUL DE RECENSAMANT IN VEDEREA PRESTARII SERVICIILOR AFERENTE RECENSAMANTULUI POPULATIEI SI LOCUINTELOR RUNDA 2021 IN TERITORIU

PRIMARIA COMUNEI TOMESTI INCHEIE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU:

 • Un numar de 1 recenzor pentru autorecenzarea asistata (ARA) din comuna Tomesti ;

 • Un numar de 1 recenzor rezerva  pentru autorecenzarea asistata (ARA) din comuna Tomesti

 • Un numar de 2 recenzori pentru colectarea datelor Recensamantului populatiei si locuintelor din comuna Tomesti;

 • Un numar de 1 recenzor rezerva pentru colectarea datelor Recensamantului populatiei si locuintelor din comuna Tomesti;

 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizarea/coordonarea la Recensamantul populatiei si locuintelor din comuna Tomesti

MODALITATEA DE CONTRACTARE : Contract de servicii
PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR :

 • Participa la instruirea organizata de UJIR la o data comunicata ulterior
 • Colectarea datelor in teren:
  – Autorecenzarea asistata (ARA) : 14.03-15.05.2022
  – Recenzarea prin efectuarea interviului de catre recenzor , in teren: 16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII:

 • Pe teren in limitele administrative ale localitatii Tomesti ( recenzori, coordonator la nivel de UAT)
 • In spatiul amenajat de catre UAT in vederea autorecenzarii ( pentru recenzorii ARA)

CONDITII PRIVIND CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Varsta minima de 18 ani,impliniti la data selectiei- conditie eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite – conditie eliminatorie,
 • Sa nu aiba cazier judiciar- conditie eliminatorie
 • Sa detina cunostinte de utilizare a unei tablete
 • Abilitatea de a comunica intr-o maniera civilizata, capacitatea de a stabilii contacte inter-personale, de a fi cordial, placut, metodic si riguros
 • Sa dispuna de un telefon mobil pe care sa-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenta la stress si lucru sub presiune;
 • Experienta in domeniul statisticii, al administratiei publice, experiente de operator statistic reprezinta un avantaj

ATRIBUTIILE PERSONALULUI DE RECENSAMANT:
conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL 2021 prevazut in Anexa 2 a H.G. nr. 145/20222 privind modificarea si completarea H.G. nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului si a categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii Recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021.

CONDITII SPECIFICE:

 • Munca pe teren
 • Disponibilitate de a lucra prelungit , in medie de 8 ore/zi ( pana la sfarsitul zilei)
 • Disponibilitate de a lucra in weekend ( sambata si duminica)