MONITORUL OFICIAL LOCAL

ALTE DOCUMENTE

♦ Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

ANUNȚURI PUBLICE
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

Declarații de avere și de interese

Transparența veniturilor salariale

Rapoarte și studii

Toate documentele de interes public

HOTARAREA nr. 22 /29.06.2018

HOTARAREA nr. 22 /29.06.2018, PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE  SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL: „REPARATII (PIETRUIRE) ULITA NEMES , IN SATUL TOMESTI”

Continuare

HOTARAREA nr. 21 /29.06.2018

HOTARAREA nr. 21 /29.06.2018, PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL: „REPARATII SEDIU PRIMARIE TOMESTI , SAT TOMESTI , COMUNA TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA”

Continuare