Informații publice oferite din oficiu

TOATE DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

Toate documentele publice

În acest spațiu pot fi văzute toate documentele de interes public, indiferent de categoria lor.

Citește aici toate documentele publice:

ANUNT PRIVIND INSCRIEREA CANDIDATILOR PENTRU PERSONALUL DE RECENSAMANT IN VEDEREA PRESTARII SERVICIILOR AFERENTE RECENSAMANTULUI POPULATIEI SI LOCUINTELOR RUNDA 2021 IN TERITORIU

ANUNT PRIVIND INSCRIEREA CANDIDATILOR PENTRU PERSONALUL DE RECENSAMANT IN VEDEREA PRESTARII SERVICIILOR AFERENTE RECENSAMANTULUI POPULATIEI SI LOCUINTELOR RUNDA 2021 IN TERITORIU PRIMARIA COMUNEI TOMESTI INCHEIE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU: Un numar de 1 recenzor pentru autorecenzarea asistata (ARA) din comuna Tomesti ; Un numar de 1 recenzor rezerva  pentru autorecenzarea asistata (ARA) din comuna Tomesti Un […]

Continuare

PROCES-VERBAL

RO M Â N I A JUDEŢUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PROCES-VERBAL Incheiat astazi 10.02.2022 în şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Tomesti. Şedinţa ordinară, a fost convocată prin Dispoziţia primarului comunei nr. 15 din 03.02.2022 în conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1 și art. 134 alin.1 lit. a , alin. […]

Continuare

HOTĂRÂREA NR. 13 /2022 PRIVIND APROBAREA INSCRIERII DEFINITIVE A IMOBILULUI- TEREN- INSCRIS IN CF 60717 , CARE APARTINE DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA TOMESTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 13 /2022 PRIVIND APROBAREA INSCRIERII DEFINITIVE A IMOBILULUI- TEREN- INSCRIS IN CF 60717 , CARE APARTINE DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara; In baza proiectului de hotarare nr. 9 /17.01.2022 initiat de domnul Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti , […]

Continuare

HOTARAREA nr.____10___/2022 PRIVIND INFIINTAREA “SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN” SI APROBAREA DELEGARII ACESTUIA CATRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “ SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN” HUNEDOARA

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA TOMESTI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA nr.____10___/2022 PRIVIND INFIINTAREA “SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN” SI APROBAREA DELEGARII ACESTUIA CATRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “ SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN” HUNEDOARA Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara: In urma analizei proiectului de hotarare nr. 6/12.01.2022 initiat de primarul comunei tomesti, […]

Continuare

HOTARAREA nr.____9___/2022 PRIVIND ADERAREA COMUNEI TOMESTI PRIN CONSILIUL LOCAL TOMESTI LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN”

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA TOMESTI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA nr.____9___/2022 PRIVIND ADERAREA COMUNEI TOMESTI PRIN CONSILIUL LOCAL TOMESTI LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN” Consiliul local al comunei Tomesti,judeţul Hunedoara ; Examinand referatul de aprobare al Primarului comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel inregistrat sub nr.3/9 din 12.01.2022 prin care se […]

Continuare

HOTARAREA Nr._12_/2022 PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI CARE SA FACA PARTE DIN COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE DOAMNEI GIURGIU SANDA POMPILIA, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI TOMESTI, PENTRU PERIOADA 01.01.2021–31.12.2021

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI HOTARAREA Nr._12_/2022 PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI CARE SA FACA PARTE DIN COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE DOAMNEI GIURGIU SANDA POMPILIA, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI TOMESTI, PENTRU PERIOADA 01.01.2021–31.12.2021 Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara; Tinand cont de proiectul de hotarare initiat de primarul […]

Continuare

HOTARAREA nr. 8/ 2022 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2022

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA TOMESTI HOTARAREA nr. 8/ 2022 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2022 Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ; Analizand : – Adresele nr. HDG_STZ 425/06.01.2022 si HDG_STZ 191/04.01.2022, a Directiei Generale Regionala a Finanțelor Publice Timisoara, Activitatea judeteana de trezorerie și contabilitate publica Hunedoara. – […]

Continuare

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 708,75 HA PADURE, PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

ANUNT În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 04.02.2022 s-a initiat de catre primarul comunei TOMESTI , dl. Vasiu Adrian-Viorel PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU […]

Continuare

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR DE REFERINȚĂ PENTRU ANUL DE PRODUCTIE- 2022 A MASEI LEMNOASE PE PICIOR, A TIPULUI LICITAȚIILOR DE MASA LEMNOSĂ PE PICIOR PENTRU ANUL 2022, PRECUM ȘI APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE SI EXPLOATAREA A ACESTORA

ANUNT În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 4.02.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR DE REFERINȚĂ PENTRU ANUL DE […]

Continuare