Informații publice oferite din oficiu

TOATE DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

Toate documentele publice

În acest spațiu pot fi văzute toate documentele de interes public, indiferent de categoria lor.

Citește aici toate documentele publice:

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 683,65 HA PADURE SI 25,1 HA PASUNE IMPADURITA PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

ANUNT În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 12.12.2019 s-a initiat de catre primarul comunei TOMESTI , dl. Vasiu Adrian-Viorel

Continuare

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS ÎN APV 10698 BALEANU , ÎNTOCMIT DE OCOLUL SILVIC BRAD , DIN PĂDUREA COMUNEI TOMESTI

ANUNT În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 12.12.2019 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

Continuare

Declarații de avere & interese ale funcționarilor publici pentru anul 2018

Declarații de avere & interese ale funcționarilor publici pentru anul 2018 GIURGIU Sanda – secretarul comunei interese_giurgiu_sanda_secretar Giurgiu_Sanda_avere BORZA Dorel – referent avere_borza_dorel interese_borza_dorel_referent CIOARA Ioan interese_cioara_ioan_consilier Cioara_Ioan_avere INDRIEȘ Damian – inspector indries_damian_inspector interese_indries_damian_inspector JURJ Lucica interese_jurj_lucica_consilier SIMEDREA Mariana Lăcrămioara interese_simedrea_mariana_referent avere_simedrea_referent

Continuare

Declarații de avere & interese pentru anul 2018

Declarații de avere & interese ale membrilor Consiliului Local pentru anul 2018 BORZA Traian interese_borza_traian_consilier borza_traian_avere CRISTEA Ioan interese_cristea_ioan_consilier Cristea_Ioan_avere FLOREA Florin interese_florea_florin_consiiler Florea_Florin_avere NEDEA Ioan interese_nedea_ioan_consilier Nedea_Ioan_avere OLAR Tania interese_olar_tania_consilier Olar_Tania_avere OPRIȘA Simonel interese_oprisa_simonel_consilier Oprisa_Simonel_avere PAUL Cristian interese_paul_cristian_consilier Paul Cristian_avere TABAC Corina interese_tabac_corina_consilier avere_tabac_corina_consilier

Continuare