Informații publice oferite din oficiu

TOATE DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

Toate documentele publice

În acest spațiu pot fi văzute toate documentele de interes public, indiferent de categoria lor.

Citește aici toate documentele publice:

HOTARAREA nr. 24/2022 PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE , PRIN DEMISIE , A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI DOBREI DANIEL, PRECUM SI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA TOMESTI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA nr. 24/2022 PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE , PRIN DEMISIE , A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI DOBREI DANIEL, PRECUM SI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara; Tinand cont de demisia domnului Dobrei Daniel ,din […]

Continuare

HOTARAREA nr. 23 /2022 PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: “CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA” SAT TOMESTI

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA TOMESTI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA nr. 23 /2022 PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: “CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA” SAT TOMESTI Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara; In baza proiectului de hotarare nr. 19/09.03.2022 initiat de primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel privind aprobarea realizarii investitiei si […]

Continuare

HOTĂRÂREA NR. 22 /2022 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI HOTĂRÂREA NR. 22 /2022 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara; Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 18/09.03.2022 initiat de d-nii consilieri Leucian Moga Sorin Adrian, Oprisa Simonel-Florin, Banciu Liorean-Gheorghe, Olar Tania Petruse Florin-Ilie , Tamas Octavian-Tiberiu precum si […]

Continuare

HOTĂRÂREA NR. 21/ 2022 PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI IN BAZA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNATOMESTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 21/ 2022 PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI IN BAZA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara , Având în vedere; -In […]

Continuare

HOTĂRÂREA NR._____20_____/2022 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA TOMESTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR._____20_____/2022 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara; Având în vedere referatul de aprobare prezentat de domnul Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti înregistrat sub nr. 3/20 din 18.02.2022 precum si raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr. 4/20 din 18.02.2022 […]

Continuare

HOTARAREA nr. 17/2021 PRIVIND INSUSIREA REZULTATULUI INVENTARIERII PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI TOMESTI PENTRU ANUL 2020

JUDETUL HUNEDOARA COMUNA TOMESTI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA nr. 17/2021 PRIVIND INSUSIREA REZULTATULUI INVENTARIERII PATRIMONIULUI PUBLIC șI PRIVAT AL COMUNEI TOMESTI PENTRU ANUL 2020 Consiliul local al comunei Tometi , judetul Hunedoara; Analizand Procesul -Verbal nr. 46 din 07.01.2022 al comisiei de inventariere incheiat in urma inventarierii patrimoniului public si privat al comunei Tomesti , judetul […]

Continuare

HOTARAREA NR. 16 / 2022 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 708,75 HA PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA TOMESTI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 16 / 2022 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 708,75 HA PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara; Avand in vedere adresa nr. 14035 din 14.12.2021 a Ocolului Silvic Brad inregistrata la sediul […]

Continuare

H OT A R A R E A NR._15/2022 APROBAREA PREȚURILOR DE REFERINȚĂ PENTRU ANUL DE PRODUCTIE- 2022 A MASEI LEMNOASE PE PICIOR,A TIPULUI LICITAȚIILOR DE MASA LEMNOASĂ PE PICIOR PENTRU ANUL 2022, PRECUM ȘI APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE SI EXPLOATAREA A ACESTORA

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA TOMESTI CONSILIUL LOCAL H OT A R A R E A NR._15/2022 APROBAREA PREȚURILOR DE REFERINȚĂ PENTRU ANUL DE PRODUCTIE- 2022 A MASEI LEMNOASE PE PICIOR,A TIPULUI LICITAȚIILOR DE MASA LEMNOASĂ PE PICIOR PENTRU ANUL 2022, PRECUM ȘI APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE SI EXPLOATAREA A ACESTORA Consiliul local al comunei Tomesti […]

Continuare

H O T A R A R E A NR.___ 14 ___/ 2022 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIREA VALABILITATII SCRISORII DE GARANTARE NR. 198 / 28.08.2019 DE LA FNGCIMM SA IFN IN VEDEREA GARANTARII OBLIGATIILOR DE PLATA A AVANSULUI DIN FONDURI NERAMBURSABILE

R O M A N I A JUDETUL HUNEDOARA COMUNA TOMESTI CONSILIUL LOCAL H O T A R A R E A NR.___ 14 ___/ 2022 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIREA VALABILITATII SCRISORII DE GARANTARE NR. 198 / 28.08.2019 DE LA FNGCIMM SA IFN IN VEDEREA GARANTARII OBLIGATIILOR DE PLATA A AVANSULUI DIN FONDURI NERAMBURSABILE Consiliul local […]

Continuare

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA TOMESTI CONSILIUL LOCAL H OT A R A R E A NR._15/2022 APROBAREA PREȚURILOR DE REFERINȚĂ PENTRU ANUL DE PRODUCTIE – 2022 A MASEI LEMNOASE PE PICIOR, A TIPULUI LICITAȚIILOR DE MASA LEMNOASĂ PE PICIOR PENTRU ANUL 2022, PRECUM ȘI APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE SI EXPLOATAREA A ACESTORA Consiliul local al […]

Continuare

HOTĂRÂREA NR. 26 /2022 PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ALE COMUNEI TOMESTI, PE ANUL 2023

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA TOMESTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 26 /2022 PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ALE COMUNEI TOMESTI, PE ANUL 2023 Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara; Analizand proiectul de hotărâre nr. 21 din 28.03.2022 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale ale comunei Tomesti pentru anul fiscal 2023 ; Având în vedere […]

Continuare